Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
משחקי מבחן פתוחים 2021 - גמר
מפגש 6 מתוך 6 תאריך: 10-07-21 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 37.00
מנהל תחרות: שזיפי אילן

שם הקבוצה תוצאה C/O [1] [2] [3] [4] [5] [6]
הרבסט אופירהרבסט אילן - הרבסט אופיר - רול יוסף - בירמן אלון 208.33 2.33 22.00 38.00 27.00 43.00 32.00 44.00
ברקת אילןברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל 154.00 .   26.00 36.00 39.00 23.00 15.00 15.00