Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 08/04/21 סניף: אביבים מקדם: 13.52
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוליק אורי - גוליק איתן 66.24 1414 1413 14 הרצליה - אילה
2 ציפין שמואל - שטרן ורד 64.32 24169 24290 12 חיפה כרמל/קריות
3 אורן טננבאום אפרת - שני גילה 63.78 12991 14956 9 חיפה כרמל
4 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל 63.57 1265 40706 7 חיפה כרמל
5 לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 61.75 18179 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 שטאובר אריה - isr_joker 60.04 22530 isr_joker   נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
7 טל משה - ורד רונית 58.97 2176 17425 4 כפר סבא
8 בלאט לובומיר - סולניק אריה 58.33 16453 3038 4 ת"א - אביבים
9 זבירין אילנה - שרון רוזליה 57.37 15743 42253 3 חיפה כרמל/נהריה - לב הצפון
10 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 57.27 12405 14443 3 ת"א - אביבים/נס ציונה
11 יקים נוגה - לביא נורית 56.41 3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 חשמונאי רותי - לנגי אסף 56.09 13675 12940 2 ת"א - אביבים
13 קרמרמן רותי - סף יעל 55.77 20362 16743 2 רעננה - ההגנה/חדרה - קדימה
14 טל ריבה - טולדנו חנה 54.91 8791 12833 2 השרון/ת"א - אביבים
15 לביא נירה - אלון הדסה 54.81 14641 7835 2 ת"א - אביבים
16 בן שמחון אבי - בהירי תמר 54.59 24816 14148 2 רמת השרון/ת"א - אביבים
17 voodooist - ורניה כרמל 53.10 voodooist 24601   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 עירשי טובה - וקסלבאום אבנר 52.56 347 12406 1 ת"א - אביבים
19 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 52.46 9130 8688 1 ת"א - אביבים
20 ברקוביץ אריה - אליעז רות 51.60 2502 22057 1 חיפה כרמל
21 גילרמן ג ניס - כץ זהבה 51.39 8000 8616 1 ת"א - אביבים
22 מילצן דרור - קופמן שרה 51.07 3655 15635 1 נס ציונה
22 רום מיכל - רומן חנה 51.07 3406 14655   כפר סבא/ת"א - אביבים
24 שפנר מיכל - אלון ליאורה 50.64 23720 5585 1 חיפה כרמל
25 פרקש רות - בן יהודה יהודית 50.53 5305 2218 1 כפר סבא/כרמיאל
26 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.11 5270 19052 1 חיפה כרמל
27 כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם 50.00 40682 40533 1 חיפה כרמל
27 שרון אביגדור - שיף סמדר 50.00 581 41358 1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
29 גוטליב ליפא - נהון שלמה 48.29 16359 855   חיפה כרמל/כ"ס - הדר
29 שושן איתמר - שוהם יורם 48.29 22384 40726   סביון - קרית אונו
31 אבישר שוש - orabreuer 48.18 18501 orabreuer   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
32 ויזל לילי - חריר אילנה 47.65 21043 14840   נתניה
32 בצלאל רות - זינגר בני 47.65 7549 9089   פולג- ברידג' פוינט/רעננה - ההגנה
34 רונן אורה - אלקבץ שלי 47.22 3085 9510   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
35 גינזבורג מרים - קולסקי איתן 46.79 5635 16086   חיפה כרמל
36 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 46.69 18685 3548   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
37 מזרחי שמחה - מור אהוד 46.47 17615 40709   חיפה כרמל
38 ביקוביצקי ורדה - לוי אירית 45.94 6234 17577   ת"א - אביבים
39 הורוביץ חנה - זמיר דיצה 45.19 13107 16208   ת"א - אביבים
39 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 45.19 893 24822   כרמיאל
39 טנדטר עלי - קורן אלי 45.19 1926 42686   קריות/חיפה כרמל
42 בן דוד אבישי - טננבוים אורלי 44.66 17851 17260   ת"א - אביבים
43 המר אילנה - שפירא אניטה 44.23 13180 14693   ת"א - אביבים
44 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 43.59 22055 8104   חיפה כרמל
45 גלט אהרון - בסיס שרית 43.06 40141 23082   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
46 רובין יצחק - דה פריס גבי 42.63 1767 14048   ת"א - אביבים
46 ניצן רינה - טיקוצינסקי מלכה 42.63 20459 8643   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
48 בכר יוסי - גזית גלי 42.09 722 40227   נהריה
49 ronith10 - שמחון מיכל 41.67 ronith10 19804   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
50 גולומב נינה - אוסימו הלן 41.24 12376 42789   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
51 מזרח איתמר - קימל שרה 41.13 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
52 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 40.49 24756 40383   ת"א - אביבים
53 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 33.65 10126 42144   ת"א - אביבים
54 שמאי אילנה - אברהם חיה 31.41 13602 20235   חיפה כרמל