Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בצלאל רות - זינגר בני 61.98 7549 9089 7 פולג- ברידג' פוינט/רעננה - ההגנה
2 אלון ליאורה - בייצר מוטי 59.78 5585 12001 6 חיפה כרמל
3 בכר יוסי - גזית גלי 58.56 722 40227 5 נהריה
4 קס דניאל - קס גינה 57.07 248 4692   לא חבר בהתאגדות
5 CEFNI - לוי אנה 56.31 CEFNI 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 55.65 18179 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 זופניק שושי - בהירי תמר 55.30 41703 14148 2 ת"א - אביבים
8 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 54.96 5635 5598 1 חיפה כרמל
9 קרמר חיים - קרמר שלוה 54.04 14409 14410 1 ת"א - אביבים
10 ויזל לילי - חריר אילנה 53.74 21043 14840   נתניה
11 רובין יצחק - דה פריס גבי 53.42 1767 14048 1 ת"א - אביבים
12 גלט אהרון - גולדברג אידה 51.79 40141 15305 1 ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
13 וכולדר איתן - כהן יוסי 48.51 6622 18280   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 גוטליב ליפא - נהון שלמה 47.89 16359 855   חיפה כרמל/כ"ס - הדר
15 כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם 47.68 40682 40533   חיפה כרמל
16 שמאי אילנה - אברהם חיה 47.41 13602 20235   חיפה כרמל
17 המר אילנה - שפירא אניטה 46.40 13180 14693   ת"א - אביבים
18 לביא נירה - אלון הדסה 45.02 14641 7835   ת"א - אביבים
19 ajalagabai - orabreuer 43.82 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
20 שיף סמדר - סדן נגה 42.38 41358 17024   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
21 מזרח איתמר - קימל שרה 41.53 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
22 יקים נוגה - לביא נורית 41.14 3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
23 מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 39.90 10299 22055   חיפה כרמל
24 קרביאן מרדכי - בסיס שרית 35.72 9315 23082   ת"א - אביבים/חיפה כרמל