Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.19
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלוני ישי - קמה יעל 68.25 40970 19199 6 חיפה כרמל
2 טיבן אילנה - שדל גרג 60.32 923 42249 5 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 55.56 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.98 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 מורג חוה - דנסקי ניצה 51.59 9726 12350 2 חיפה כרמל
6 קרמר ליאורה - משכית חניתה 51.19 8174 12377 2 חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - כהן רבקה 46.03 5598 11391   חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - זגה מרים 41.27 40234 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 23.81 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 63.89 23264 23263 6 חיפה כרמל
2 אלעד אלי - איסק מנחם 58.73 5572 3080 5 חיפה כרמל
3 סכנין חוה - חיימוביץ ולריו 55.56 40948 19234 4 חיפה כרמל
4 שפר לאה - דה הונד יוסי 50.00 19995 19994 3 חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 49.60 18316 41035   חיפה כרמל
6 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 48.81 4624 4617   חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.02 14457 14599   חיפה כרמל
8 רמן נחום - כהן אריה 40.87 18883 24485   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 34.52 19927 20293   חיפה כרמל