Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 06/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.67
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא רות - משיח רבקה 69.85 15308 17806 5 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 58.75 12052 20587 4 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - ויזן יהושע 54.85 40234 19229 3 חיפה כרמל
4 סכנין חוה - מץ דליה 50.97 40948 17803 3 חיפה כרמל
5 לוין איטה - הוד מורי 45.54 24634 20266   חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 45.25 18665 20054   חיפה כרמל
7 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 39.05 42789 42772   לא חבר בהתאגדות
8 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 38.20 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 65.28 15908 2502 5 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.91 5270 19052 4 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 53.31 5944 4245 3 חיפה כרמל
4 רמן נחום - כהן אריה 50.34 18883 24485 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 48.00 5598 1288   חיפה כרמל
6 שור שיפי - יפה פרנקי 37.72 23900 17818   חיפה כרמל
7 אדלר אילנה - גיחון מלכה 36.32 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון