Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ מודרך עם יניב אפריל-מאי
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 17/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.60
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 60.76 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 אדלמן יפה - מגן ציפורה 58.10 22-0598 20159 לא חבר בהתאגדות
3 פורת רבקה - פרלמן דורית 56.48 14981 22-0610 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 חנה בראון - הרפז ירדנה 50.69 22-0611 24636 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 ריבקינד אברהם - ריבקינד רות 49.88 22-0181 22-0171 לא חבר בהתאגדות
5 קרן מילה - הלפרן רונית 49.88 41119 24886 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 חורש שושנה - עשת רונית 38.99 20045 4221 לא חבר בהתאגדות
8 עופר ארגמן - שרון ארגמן 37.04 22-0631 22-0632 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 לזר רחל - אגרט מריה 58.83 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 ברודני עדה - וייס אורית 56.15 21979 20039 לא חבר בהתאגדות
3 נפתלי אסתר - לזר שילה 52.88 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
4 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 52.78 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
5 טסלר דליה - הוניג פנינה 45.83 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
6 אסתר אופיר - חנה מלאכי 43.15 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
7 לוסטיג אילנה - גרינוולד חנה 40.38 22-0600 22-0531 לא חבר בהתאגדות