תדפיס קבוצה
מוקדמות ליגה לקבוצות אונליין 2020 - בית 9
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 25-12-20 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

בנימין סלביה
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
10037 בנימין סלביה רב אמן ארד 28236 1460 49 45286
14033 גרבר זיוה אמן בכיר זהב 14049 512 4 19369
9032 מזרחי יפה רב אמן כסף 44412 3042 133 81482
8631 פז שרה רב אמן 53458 1663 30 71588
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2021 נקודות אמן ותארים נכונים ל11/04/2021


תוצאה: 67.11  דרוג: 5
מושב נגד IMP VP
- +
1 כהן-טל ישי 7 35 17.08
2 קורצין עודד 61 6 0.00
3 כהן שמואל 7 60 20.00
4 זנו מרים 33 28 8.30
5 אריות כרמיאל 21 29 12.61
6 בן יהודה 26 10 5.30
7 רוני 30 7 3.82
סהכ 185 175 67.11

מפגש 7 נגד (84) רוני
מלאך יעקב - וקסלבאום חנה צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב פרולינגר איל - ליבוביץ חיים

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
5    400 5 3N [S]  200 T 3+2 [S] 1
3   100  J 2-1 [N] 200  T 3-2 [N] 2
  5 110  K 2 [W]  100 K 4-1 [W] 3
5    400 K 4-4 [E]  200 K 4-2 [E] 4
  2  50 2 4-1 [W]  100 9 4-2 [W] 5
     460 9 3N+2 [N]  450 A 4+1 [S] 6
     650 6 4+1 [S]  650 6 4+1 [S] 7
1   140  A 2+1 [E] 170  6 2+2 [E] 8
6    130 Q 4 [S] 110  4 1+2 [W] 9
     100 K 4-1 [E]  100 K 4-1 [E] 10
     110 J 2 [N]  110 J 2 [N] 11
10    50 A 6-1 [W] 400  7 5 [E] 12
30 7 IMP
16.18 3.82 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (82) בן יהודה
לייבו אדי - בן יהודה יהודית צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  3 150  5 3N-3 [S] 50  A 4-1 [N] 1
2    170 9 3+1 [N]  100 9 4-2 [W] 2
1    480 J 4+2 [S]  450 A 4+1 [S] 3
  1 140  2 1+2 [W] 120  6 2N [W] 4
  2  50 K 3-1 [W]  100 7 3-2 [E] 5
12    140 3 3 [S] 600  K 3N [E] 6
1   620  4 4 [E] 650  4 4+1 [E] 7
6    120 3 1N+1 [S] 110  A 3 [W] 8
4   0 PASS 140  Q 3 [E] 9
     100 7 2-1 [W]  90 4 2 [N] 10
  4  300 K 4X-2 [E]  430 4 3N+1 [S] 11
    450  K 4+1 [W] 450  7 4+1 [W] 12
26 10 IMP
14.70 5.30 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (87) אריות כרמיאל
כהן וולטר - סימקה-וולך הליין דר' צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב אדטו משה - גרינברג טדי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  5 150  5 1N+2 [W]  50 2 3-1 [E] 1
  5 90  4 1N [W]  100 J 1-2 [W] 2
    50  A 2N-1 [S] 50  A 2N-1 [S] 3
  9 620  J 4 [W] 200  A 5-2 [S] 4
    450  K 4+1 [W] 450  5 4+1 [E] 5
11   100  A 4-2 [S] 620  T 4 [W] 6
  1  110 A 3 [S]  130 2 3+1 [S] 7
    400  7 3N [E] 400  6 3N [E] 8
  9 90  9 1N [E]  300 5 3-3 [W] 9
    200  A 3+2 [E] 200  5 4-2 [N] 10
10   510  9 4+3 [E] 980  J 6 [W] 11
    500  K 3X-2 [S] 500  2 3X-2 [S] 12
21 29 IMP
7.39 12.61 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (85) זנו מרים
חן אברהם - ענבר דן צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב זיו ישראל - ישראל יעקב

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
4    110 Q 2 [N] 50  9 3-1 [N] 1
6   170  9 2+2 [W] 420  8 4 [W] 2
  7 110  8 2+1 [W]  200 6 3N-2 [W] 3
  1  140 7 3 [N]  170 7 2+2 [N] 4
  2  110 8 2 [N]  180 J 2N+2 [S] 5
  5 100  6 3-2 [N]  110 A 2 [N] 6
16    790 4 4X [S] 680  A 5+1 [E] 7
    480  4 4+2 [W] 480  J 4+2 [W] 8
     460 8 3N+2 [S]  450 7 4+1 [N] 9
  7 200  T 3N-2 [S]  110 7 2 [N] 10
7   130  9 3+1 [W] 420  Q 4 [E] 11
  6 420  6 4 [E] 170  6 3+1 [E] 12
33 28 IMP
11.70 8.30 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (88) כהן שמואל
כהן שמואל - עזורי איוון צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב שהרבני דולי - אמדו דליה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  10 440  J 5+2 [W]  50 2 4-1 [E] 1
  7 430  A 3N+1 [W] 130  A 3+1 [W] 2
  5  100 3 2N-1 [E]  300 7 3N-3 [E] 3
1    130 A 3+1 [N]  110 K 3 [N] 4
  13 200  8 4X-1 [N]  650 A 4+1 [N] 5
     110 A 2+1 [S]  110 A 3 [S] 6
  13 200  A 6-2 [N]  620 A 4 [N] 7
     400 2 3N [N]  400 5 3N [S] 8
     430 8 3N+1 [S]  420 8 4 [S] 9
  12 800  9 2X-3 [S] 200  9 2-2 [S] 10
6    420 A 4 [S]  170 A 3+1 [S] 11
     100 J 4-2 [W]  100 3 4-2 [E] 12
7 60 IMP
0.00 20.00 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (81) קורצין עודד
זמיר עמי - טולדנו אורן צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב קורצין עודד - פורת רמי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  5 50  9 3N-1 [N]  120 K 2N [S] 1
10    600 K 3N [S]  150 K 4+1 [S] 2
12    90 8 2 [S] 600  2 3N [E] 3
     200 K 5-2 [W]  200 A 5-2 [W] 4
11    100 J 4X-1 [W] 420  A 4 [W] 5
6    400 Q 3N [N]  180 6 1N+3 [N] 6
11   150  8 4+1 [E] 660  T 3N+2 [E] 7
6    110 5 3 [N] 110  7 3 [W] 8
     450 7 4+1 [S]  450 7 4+1 [S] 9
  1 680  K 4+2 [W] 650  9 4+1 [W] 10
5    100 9 3-2 [W] 110  T 3 [W] 11
    450  Q 4+1 [W] 450  Q 4+1 [W] 12
61 6 IMP
20.00 0.00 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (86) כהן-טל ישי
כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם צפון - דרום בנימין סלביה - גרבר זיוה
מזרחי יפה - פז שרה מזרח - מערב פוקסמן ירחמיאל - כהן מאיר

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    420  A 4 [E] 420  5 4 [E] 1
1   450  2 4+1 [E] 480  2 4+2 [E] 2
     400 A 5 [S]  400 3 5 [N] 3
    650  4 4+1 [W] 650  4 4+1 [W] 4
  12 100  A 6-1 [S]  600 3 3N [N] 5
4    110 9 2+1 [S] 50  9 3-1 [S] 6
  16 730  Q 3X [E]  630 2 3N+1 [S] 7
     980 T 6 [S]  980 4 6 [S] 8
    170  8 3+1 [E] 170  8 3+1 [E] 9
  7 400  A 4-4 [S] 130  T 3+1 [E] 10
1   140  Q 3 [E] 170  Q 3+1 [E] 11
1   400  7 3N [W] 430  7 3N+1 [W] 12
7 35 IMP
2.92 17.08 VP
חזרה