תדפיס קבוצה
מוקדמות ליגה לקבוצות אונליין 2020 - בית 9
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 25-12-20 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

כהן-טל ישי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
688 כהן-טל ישי רב אמן 13533 947 12 23603
8393 נסלרוט אברהם אמן בכיר כסף 13065 482 2 17985
1037 כהן מאיר אמן בכיר ארד 6357 270 5 9307
1750 פוקסמן ירחמיאל רב אמן 11210 934 21 21600
16556 ברוידא שרה רב אמן 10853 1086 30 23213
2427 חכימי תמר אמן בכיר זהב 5949 660 14 13249
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2021 נקודות אמן ותארים נכונים ל11/04/2021


תוצאה: 71.67  דרוג: 4
מושב נגד IMP VP
- +
1 בנימין סלביה 35 7 2.92
2 זנו מרים 19 16 8.95
3 אריות כרמיאל 35 34 9.64
4 בן יהודה 26 10 5.30
5 רוני 7 46 18.66
6 כהן שמואל 17 35 15.15
7 קורצין עודד 17 20 11.05
סהכ 156 168 71.67

מפגש 7 נגד (81) קורצין עודד
זמיר עמי - טולדנו אורן צפון - דרום כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם
ברוידא שרה - חכימי תמר מזרח - מערב לירן ינון - פרידלנדר אהוד

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  1  400 3 3N [N]  430 7 3N+1 [S] 1
1   140  6 2+1 [E] 170  A 2+2 [E] 2
14    800 K 4X-3 [W] 140  K 3 [W] 3
    110  K 2+1 [E] 100  2 4-1 [S] 4
  6 170  8 3+1 [W]  50 8 4-1 [W] 5
2    490 9 3N+3 [N]  430 9 3N+1 [N] 6
     680 6 4+2 [S]  680 8 4+2 [S] 7
  1 200  6 2+3 [E] 170  9 2+2 [E] 8
  1  110 J 3 [N]  140 Q 3 [S] 9
  6 140  K 3 [E]  100 K 4-1 [E] 10
  5 50  J 3-1 [N]  150 Q 3-3 [W] 11
    460  Q 3N+2 [E] 460  T 3N+2 [W] 12
17 20 IMP
8.95 11.05 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (88) כהן שמואל
אלון אדל - צמח כמי צפון - דרום כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם
ברוידא שרה - חכימי תמר מזרח - מערב שהרבני דולי - אמדו דליה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
5    140 9 2+1 [N] 50  8 4-1 [N] 1
3    170 9 3+1 [N]  50 A 3-1 [W] 2
  2  450 A 5 [S]  510 J 4+3 [S] 3
  6 120  J 1N+1 [E]  100 5 3-1 [W] 4
  1 170  A 3+1 [W] 140  A 3 [W] 5
    50  3 3-1 [S] 50  3 3-1 [S] 6
9   200  5 2+3 [E] 620  4 4 [E] 7
  1  90 3 1N [S]  120 2 1N+1 [S] 8
  7  140 5 2+1 [N]  450 A 4+1 [N] 9
  7 200  5 2-2 [N]  90 4 1N [N] 10
  10 50  A 5-1 [S]  430 6 3N+1 [N] 11
  1 480  A 5+1 [W] 450  K 4+1 [W] 12
17 35 IMP
4.85 15.15 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (84) רוני
וקסלבאום אבנר - עירשי טובה צפון - דרום פוקסמן ירחמיאל - כהן מאיר
ברוידא שרה - חכימי תמר מזרח - מערב פרולינגר איל - ליבוביץ חיים

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
1   110  Q 3 [W] 150  5 1N+2 [W] 1
  6 90  J 1N [W]  150 J 2N-3 [W] 2
     120 A 2N [S]  120 A 2N [S] 3
     100 T 4-1 [W]  100 3 4-1 [W] 4
    450  K 4+1 [W] 450  K 4+1 [W] 5
  11 620  T 4 [W] 50  A 4-1 [S] 6
6    110 8 3 [N] 130  A 4 [E] 7
  5 150  7 2N+1 [E]  50 6 3N-1 [E] 8
     110 2 3 [N]  100 2 1N-1 [E] 9
  13 1100  5 5X-4 [N] 230  K 3+3 [W] 10
  11 980  3 6 [E] 480  3 4+2 [E] 11
    420  2 4 [E] 420  2 4 [E] 12
7 46 IMP
1.34 18.66 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (82) בן יהודה
לייבו אדי - בן יהודה יהודית צפון - דרום כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם
פוקסמן ירחמיאל - כהן מאיר מזרח - מערב ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
2   50  T 3-1 [N] 100  9 4-2 [N] 1
  1 430  4 3N+1 [E] 400  2 3N [E] 2
3    200 6 3N-2 [W]  100 6 3N-1 [W] 3
  1  140 2 3 [N]  170 6 3+1 [N] 4
     150 7 1N+2 [N]  150 K 2N+1 [N] 5
    50  A 2-1 [N] 50  8 4-1 [S] 6
    680  A 4+2 [E] 680  A 5+1 [E] 7
10    50 J 4-1 [W] 420  J 4 [W] 8
1    450 T 4+1 [N]  420 A 4 [N] 9
10    600 T 3N [S]  110 7 1+1 [N] 10
     50 Q 4-1 [E]  50 9 5-1 [W] 11
  8 450  6 4+1 [E] 100  T 4-1 [N] 12
26 10 IMP
14.70 5.30 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (87) אריות כרמיאל
אדטו משה - גרינברג טדי צפון - דרום כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם
ברוידא שרה - חכימי תמר מזרח - מערב טאוב זאב - מנדר ענת

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  6 430  2 3N+1 [W] 170  2 3+1 [E] 1
7   150  7 3+2 [W] 460  5 3N+2 [E] 2
  6  150 8 1N+2 [S]  400 A 2-4 [E] 3
  3 200  8 3N-2 [S] 100  A 5-1 [N] 4
12    300 K 5X-2 [E] 420  K 4 [E] 5
1    130 A 3+1 [S]  110 A 2+1 [S] 6
  16 700  5 6-7 [S]  630 5 3N+1 [S] 7
1    490 5 3N+3 [S]  450 5 4+1 [S] 8
    50  7 3N-1 [S] 50  8 4-1 [S] 9
9    200 A 2-2 [E] 200  9 2-2 [S] 10
5    140 A 3 [S] 50  A 4-1 [S] 11
  3 300  A 4-3 [N] 200  6 4-2 [S] 12
35 34 IMP
10.36 9.64 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (85) זנו מרים
זנו מרים - גבאי רפי צפון - דרום פוקסמן ירחמיאל - כהן מאיר
ברוידא שרה - חכימי תמר מזרח - מערב ענבר דן - חן אברהם

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     130 9 3+1 [N]  130 A 3+1 [S] 1
1    630 K 3N+1 [S]  600 K 5 [S] 2
  5 110  Q 2 [W]  100 5 2N-1 [E] 3
  7 110  8 3 [W]  200 A 4-2 [W] 4
6    50 J 4-1 [W] 170  J 3+1 [W] 5
6    430 Q 3N+1 [N]  170 5 4+2 [S] 6
  2 660  8 3N+2 [W] 600  T 3N [E] 7
4    50 3 3-1 [W] 110  2 1+1 [W] 8
     450 3 4+1 [S]  450 3 4+1 [S] 9
1   650  K 4+1 [W] 680  K 4+2 [W] 10
  2 110  T 3 [W] 50  A 3-1 [N] 11
1   420  Q 4 [W] 450  A 4+1 [W] 12
19 16 IMP
11.05 8.95 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (83) בנימין סלביה
בנימין סלביה - גרבר זיוה צפון - דרום כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם
פוקסמן ירחמיאל - כהן מאיר מזרח - מערב מזרחי יפה - פז שרה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    420  5 4 [E] 420  A 4 [E] 1
  1 480  2 4+2 [E] 450  2 4+1 [E] 2
     400 3 5 [N]  400 A 5 [S] 3
    650  4 4+1 [W] 650  4 4+1 [W] 4
12    600 3 3N [N] 100  A 6-1 [S] 5
  4 50  9 3-1 [S]  110 9 2+1 [S] 6
16    630 2 3N+1 [S] 730  Q 3X [E] 7
     980 4 6 [S]  980 T 6 [S] 8
    170  8 3+1 [E] 170  8 3+1 [E] 9
7   130  T 3+1 [E] 400  A 4-4 [S] 10
  1 170  Q 3+1 [E] 140  Q 3 [E] 11
  1 430  7 3N+1 [W] 400  7 3N [W] 12
35 7 IMP
17.08 2.92 VP
חזרה