תדפיס קבוצה
ליגה א 2021 - בית 1 (צפון)
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 10-12-21 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

אשכנזי יוסי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
2140 אשכנזי יוסי רב אמן כסף 20444 2433 151 52324
4253 מונטאנו אלכסנדר רב אמן ארד 14474 1669 96 35964
4252 מונטאנו אאורליה רב אמן ארד 8209 1399 97 27049
3637 הרשקוביץ שלמה רב אמן ארד 13293 1641 41 31753
1763 קפלן אהרון רב אמן כסף 20506 2049 105 46246
9793 פטרושקה רועי אמן בכיר זהב 2171 488 47 9401
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-11/08/2022 נקודות אמן ותארים נכונים ל08/08/2022


תוצאה: 126.26  דרוג: 3
מושב נגד IMP VP
- +
1 לוי עופר 27 25 9.29
2 ארזיל אתי 31 3 2.92
3 שקד יצחק 21 37 14.70
4 לוי שלמה 23 41 15.15
5 הוכברג אריה 60 23 1.59
6 ירוס מיכאל 10 40 17.40
7 רהב יוסף 35 16 4.63
8 ארנון זאב 12 26 14.22
9 בן דרור אריאל 23 33 13.18
10 הובר אלימלך 29 39 13.18
11 חן ליאת 5 75 20.00
סהכ 276 358 126.26

מפגש 11 נגד (108) חן ליאת
הולצר קלרה - אזולאי אורי צפון - דרום קפלן אהרון - אשכנזי יוסי
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב חן ליאת - פירסט רונית

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  7 150  K 3-3 [S]  150 2 4-3 [W] 17
  11 990  A 6N [E] 490  T 4N+2 [W] 18
  2 100  5 2-2 [S] 50  5 2-1 [S] 19
  12 600  3 3N [E]  100 4 3N-1 [E] 20
  13 800  8 3X-3 [S]  50 K 4-1 [E] 21
  1 640  3 5+2 [W] 600  Q 5 [E] 22
  1 650  6 4+1 [E] 620  6 4 [E] 23
  11 100  K 5-2 [N]  420 A 4 [N] 24
  11 680  9 4+2 [W] 150  8 4+1 [E] 25
  6 100  K 4-1 [S]  120 Q 1N+1 [S] 26
     420 8 4 [N]  420 8 4 [N] 27
5    300 2 1NX-2 [E]  130 A 3+1 [N] 28
5 75 IMP
0.00 20.00 VP
חזרה
מפגש 10 נגד (106) הובר אלימלך
רז עופר - הובר אלימלך צפון - דרום קפלן אהרון - אשכנזי יוסי
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב לייבו אדי - בן יהודה יהודית

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
8   130  8 3+1 [E] 460  K 3N+2 [W] 1
  7 100  Q 4-1 [N]  170 Q 3+1 [N] 2
    600  7 3N [W] 600  6 3N [E] 3
  11 620  A 5+1 [E] 100  8 3-1 [N] 4
10   500  K 3X-2 [N] 980  T 6 [E] 5
5    300 Q 3N-3 [W]  100 5 3N-1 [W] 6
  10 600  4 3N [W] 150  4 2N+1 [W] 7
    450  7 4+1 [W] 450  7 4+1 [W] 8
    100  Q 3N-2 [N] 100  Q 3N-2 [N] 9
    650  8 4+1 [W] 650  K 4+1 [W] 10
6    420 A 4 [S]  200 A 3+2 [S] 11
  11  100 K 5-2 [E]  620 4 4 [S] 12
29 39 IMP
6.82 13.18 VP
חזרה
מפגש 9 נגד (104) בן דרור אריאל
שביט מיכאל - פז אלי צפון - דרום קפלן אהרון - אשכנזי יוסי
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב אברבך ישראל - בן דרור אריאל

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  7 420  A 4 [E] 110  T 2 [E] 17
     50 A 2-1 [E]  50 A 2-1 [E] 18
6   50  A 3-1 [S] 300  8 4X-2 [S] 19
3    620 T 4 [N]  500 K 5X-2 [W] 20
6    150 3 2+3 [N] 100  T 3N-1 [S] 21
  13 620  8 4 [E]  200 8 5-2 [E] 22
7    200 8 4-2 [W] 110  7 2 [E] 23
  4 90  9 1+1 [W]  50 A 3-1 [W] 24
  3 300  A 5X-2 [S] 190  Q 4+3 [W] 25
1   650  A 5 [E] 680  Q 5+1 [E] 26
    50  3 3-1 [S] 50  2 3-1 [S] 27
  6 100  A 4-1 [N]  150 9 2+3 [N] 28
23 33 IMP
6.82 13.18 VP
חזרה
מפגש 8 נגד (102) ארנון זאב
אורון דוד - בילגוראי שרה צפון - דרום קפלן אהרון - אשכנזי יוסי
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב גלסר אנדרי - ספינקה פיני

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  11 110  Q 2 [E]  470 K 3X [N] 1
    140  A 2+1 [W] 140  K 2+1 [W] 2
6    420 2 4 [S]  170 2 3+1 [S] 3
  1  620 5 4 [N]  650 A 4+1 [S] 4
    980  Q 6 [E] 980  Q 6 [E] 5
     200 6 3-2 [E]  200 6 2X-1 [E] 6
  2 170  Q 2+2 [E] 100  9 2-1 [S] 7
    50  A 5-1 [N] 50  A 5-1 [N] 8
  6 100  Q 4-2 [S]  130 K 2+2 [N] 9
    990  A 4X+1 [W] 990  A 4X+1 [W] 10
  6 140  A 3 [W]  110 K 3 [S] 11
6   150  K 3+2 [E] 400  K 5 [E] 12
12 26 IMP
5.78 14.22 VP
חזרה
מפגש 7 נגד (111) רהב יוסף
שני גילה - סגלוב חנה צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב כץ אפרים - תמיר טובה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  1  120 9 2N [S]  150 9 2N+1 [S] 17
    420  K 4 [E] 420  K 4 [E] 18
  6 140  4 2+1 [E]  100 4 3-1 [E] 19
     100 Q 4-1 [E]  100 Q 4-1 [E] 20
14    800 A 5X-4 [E] 100  K 5-1 [S] 21
11   100  Q 5X-1 [N] 650  K 4+1 [E] 22
6    100 7 3N-1 [W] 150  7 3+2 [E] 23
  1 150  K 2-3 [N] 120  5 1N+1 [W] 24
  7 110  A 3 [W]  200 A 3-2 [W] 25
  1 650  J 4+1 [E] 620  4 4 [E] 26
4    90 6 1N [S] 50  J 2N-1 [S] 27
     600 K 3N [N]  600 K 3N [N] 28
35 16 IMP
15.37 4.63 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (109) ירוס מיכאל
ירוס מיכאל - גולדנברג שלום צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב ורד נח - עמיר אריה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
  8 460  J 3N+2 [W] 120  5 2N [W] 1
7   130  Q 3+1 [E] 420  A 4 [W] 2
  1 140  A 2+1 [E] 110  T 2 [E] 3
1    1460 4 6+1 [S]  1430 9 6 [S] 4
  17  710 3 4+3 [S]  2210 6 7 [S] 5
  13 1430  5 6 [E] 680  4 4+2 [E] 6
  1 630  8 3N+1 [E] 600  K 3N [E] 7
     420 J 4 [N]  420 J 4 [N] 8
    600  6 3N [E] 600  2 3N [E] 9
    100  A 4-1 [S] 100  K 4-1 [S] 10
    480  J 4+2 [E] 480  K 4+2 [W] 11
2    100 8 3-2 [W]  50 8 3-1 [W] 12
10 40 IMP
2.60 17.40 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (107) הוכברג אריה
שרן מיכאל - לוי רוני צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב רוזנשיין אלכסנדר - הוכברג אבלין

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
10    430 6 3N+1 [S] 50  J 3N-1 [N] 17
  2 480  9 4+2 [E] 420  9 4 [E] 18
3    490 2 3N+3 [N]  400 2 3N [N] 19
  13 650  2 4+1 [E]  200 2 4-2 [E] 20
6   170  6 1+3 [E] 400  7 3N [E] 21
    50  3 5-1 [S] 50  8 5-1 [S] 22
12    870 A 3X+1 [S]  150 3 1N+2 [S] 23
1    450 K 4+1 [S]  420 K 4 [S] 24
2   50  3 2-1 [N] 100  7 1N-2 [N] 25
17    1460 8 6+1 [N] 100  9 7-1 [S] 26
  8  130 4 3+1 [S]  450 4 4+1 [S] 27
9    200 K 5-4 [W] 200  6 2-2 [S] 28
60 23 IMP
18.41 1.59 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (105) לוי שלמה
יצחקי יצחק - גרוס יחיאל צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי מזרח - מערב קוטב שושנה - לוי שלמה

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     120 K 2N [S]  120 K 2N [S] 1
    170  A 3+3 [W] 170  6 3+3 [W] 2
  10 620  A 4 [W] 150  5 3-3 [S] 3
  13 680  A 4+2 [W]  200 A 6-2 [W] 4
  12 100  T 3N-1 [S]  600 7 3N [S] 5
  6 100  T 4-2 [N]  140 7 2+1 [N] 6
16    850 J 5X [S] 620  A 4 [W] 7
1    110 A 2 [N]  90 3 1N [N] 8
    1470  3 6N+1 [E] 1470  T 6N+1 [E] 9
1   110  6 3 [W] 130  6 4 [W] 10
5    100 J 4X-1 [W] 100  7 3-2 [S] 11
    980  6 6 [W] 980  5 6 [W] 12
23 41 IMP
4.85 15.15 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (112) שקד יצחק
שקד יצחק - פלופסקי לאון צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
קפלן אהרון - אשכנזי יוסי מזרח - מערב לוי אבי - ארבל שמואל

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
4   50  J 2N-1 [S] 200  A 3N-4 [S] 25
    680  J 4+2 [E] 680  J 4+2 [E] 26
  10 50  T 3N-1 [S]  400 T 3N [S] 27
2    680 4 4+2 [N]  620 4 4 [N] 28
  13 1430  K 6 [W] 650  K 4+1 [W] 29
2    500 A 5X-3 [E]  420 J 4 [S] 30
     650 J 4+1 [N]  650 A 5 [N] 31
     420 6 4 [S]  420 3 4 [S] 32
  12 400  5 3N [W]  300 J 5X-2 [E] 33
  1 150  5 1N+2 [W] 120  2 1N+1 [W] 34
  1  430 Q 3N+1 [N]  460 Q 3N+2 [N] 35
13    680 T 4+2 [S] 200  Q 3N-2 [N] 36
21 37 IMP
5.30 14.70 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (101) ארזיל אתי
איסק מנחם - רזניק פרץ צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
קפלן אהרון - אשכנזי יוסי מזרח - מערב הורן אלי - ארזיל אתי

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
3   90  K 2 [W] 180  K 2X [W] 13
  2  140 5 3 [S]  200 J 3+2 [N] 14
    420  A 4 [W] 420  A 4 [W] 15
6    200 8 3-2 [W] 50  A 1-1 [S] 16
2   50  A 2-1 [N] 100  A 3-2 [N] 17
    420  4 4 [W] 420  8 4 [W] 18
10   140  6 3 [E] 620  Q 4 [E] 19
1   90  8 1N [W] 110  6 2 [W] 20
    480  Q 4+2 [E] 480  Q 4+2 [E] 21
  1 180  4 2N+2 [E] 140  K 2+1 [E] 22
9   180  7 2N+2 [E] 600  3 3N [E] 23
     170 4 3+1 [S]  170 Q 3+1 [S] 24
31 3 IMP
17.08 2.92 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (110) לוי עופר
קמעו שי - לוי עופר צפון - דרום מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה
קפלן אהרון - אשכנזי יוסי מזרח - מערב הירש אדה - לבני יעקב

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     480 2 4+2 [N]  480 Q 4+2 [S] 1
  1  600 5 3N [N]  630 6 3N+1 [N] 2
     420 6 4 [N]  420 2 4 [N] 3
3    200 J 2-2 [W]  110 6 2 [S] 4
  1 150  8 2N+1 [E] 130  T 3+1 [W] 5
  1  450 5 5 [S]  480 5 4+2 [S] 6
13    1430 A 6 [N]  680 3 4+2 [N] 7
11    980 K 6 [S]  450 5 4+1 [N] 8
  11 100  J 4-2 [S]  400 5 3N [N] 9
     620 T 4 [N]  620 9 4 [S] 10
  11 50  7 6-1 [S]  450 6 4+1 [N] 11
     650 T 4+1 [N]  660 T 3N+2 [N] 12
27 25 IMP
10.71 9.29 VP
חזרה